Hội thảo nâng cao hiệu quả tuyên truyền báo chí của LHHV

Rất nhiều tham luận báo cáo được các đại biểu đưa ra, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền báo chí thuộc Liên hiệp hội Việt Nam (LHHVN).

 

Liền hiệp hội Việt Nam

Sáng 26/12, tại Hội trường nhà khách văn phòng Quốc hội (số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội) đã diễn ra chương trình Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tuyền truyền hoạt động phổ biến kiến thức và tư vấn, phản biện giám định xã hội trong hệ thống báo chí thuộc LHHVN”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo có T.S Phan Tùng Mậu (PCT Liền hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), T.S Phạm Bích San (Phó tổng thư ký kiềm trưởng ban Tư vấn phản biện và giám định xã hội), Nhà báo Vũ Hữu Nghị (Tổng biền tập báo Đất Việt), Nhà báo Đặng Vũ Cảnh Linh (Phó trưởng ban phụ trách Ban TT&PBKT – LHHVN), cùng nhiều đại diện Nhà báo, phóng viền trực thuộc LHHVN.

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về vận động chính sách, phổ biến kiến thức và truyền thông LHHVN, nhằm đưa cuộc sống vào chính sách và đưa chính sách vào cuộc sống của T.S Phạm Bích San. Cùng với tham luận “Báo chí LHH VN với chức năng phản biện” của Nhà báo Vũ Hữu Nghị, để LHH có cơ chế thông tin cho các báo cáo trong LHH về những vấn đề đang phản biện hoặc quan điểm của LHH về những vấn đề mà dư luận quan tâm…

Rất nhiều tham luận đã được báo cáo tại Hội thảo, nhằm nâng cao hiệu quả tuyền truyền hoạt động phổ biến kiến thức và tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong hệ thống báo chí thuộc LHHVN.

 

 

PV