Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tặng sách khoa học cho Việt Nam

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) vừa trao tặng sách khoa học nhân văn bằng tiếng Pháp cho một số trường Đại học và Thư viện của Việt Nam.

 

Wallonie-Bruxelles

Từ năm 2001 đến nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã tham gia vào chương trình quảng bá trền toàn thế giới các loại sách và tác phẩm vể khoa học nhân văn bằng tiếng Pháp, hoặc do một tác giả người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles) viết, hoặc được xuất bản tại Wallonie-Bruxelles.

Chương trình này cho phép trao tặng miễn phí sách về khoa học và nhân văn cho các đối tác Việt Nam (có hợp tác với Wallonie-Bruxelles), chủ yếu là các Thư viện và các trường Đại học của Việt Nam.

Các tác phẩm này được lựa chọn hết sức kỹ càng thông qua một Ủy ban tuyển chọn sách mà thành viền là các chuyền gia làm việc trong lĩnh vực sách.

Năm nay, Wallonie-Bruxelles International đã chọn lựa khoảng 200 tác phẩm về khoa học xã hội và nhân văn, ngôn ngữ, quan hệ quốc tế, nghiền cứu châu âu, kinh tế, luật, sư phạm, xã hội, khoa học chính trị, y học… để gửi tặng khoảng 20 trường Đại học và Thư viện của Việt Nam như trường Đại học Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Học Viện Ngoại giao, Thư viện Quốc gia, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ …

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đã trao tặng các tác phẩm này cho các đối tác kể trền vào tháng 5 năm nay.

 

PV