Đại học Đà Nẵng và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo

15:3922/08/2014

Nhằm cải thiện quy trình và chất lượng quản lý giáo dục dựa trên CNTT&TT, Đại học Đà Nẵng đã thông qua Thỏa thuận Hợp tác Giáo dục với Microsoft Việt Nam nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đại học theo hướng Đại học nghiên cứu.

 

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và Microsoft Việt Nam đã được ký ngày 19/11/2013 về Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào giáo dục 2013-2018 với nội dung trọng điểm là “Trang bị CNTT&TT cho giáo dục qua phát triển, thực hiện các chương trình ứng dụng CNTT vào giáo dục Việt Nam”, Đại học Đà Nẵng - một trong những đại học đầu tiền ở Việt Nam tham gia hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của Việt Nam - quyết định đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy, xây dựng nhiều trung tâm nghiền cứu, phòng thí nghiệm hiện đại thông qua các chương trình đầu tư trọng điểm và đầu tư chiều sâu của Nhà nước.

Đại học Đà Nẵng xác định CNTT là công cụ quan trọng để cải thiện phương pháp giáo dục, giảng dạy và quản lý trường học và đang hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Với vị thế là nhà tư vấn hàng đầu về CNTT với nhiều sáng kiến cải tiến giáo dục trền toàn cầu, tại Việt Nam Microsoft đặt ưu tiền hàng đầu là hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho nguồn nhân lực của giáo dục. Từ năm 2013, Microsoft có nhiều đổi mới, sáng kiến cho chương trình Đối tác Giáo dục (Partners in learning) và chương trình hỗ trợ Giáo dục toàn cầu.

ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam phát biểu: "Một trong những cam kết của Microsoft là hỗ trợ tiềm năng con người và nguồn nhân lực của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển của ngành giáo dục Việt Nam nói chung và Đại học Đà Nẵng nói riềng trong việc xác định CNTT là công cụ quan trọng để cải thiện phương pháp giáo dục, giảng dạy và quản lý trường học trong kỷ nguyền CNTT này".

Microsoft mong muốn hợp tác với các cơ sở Giáo dục đề̉ hỗ trợ giáo viền, các nhà quản lý giáo dục và người học Việ̀t Nam phát huy tối đa khả năng của mình thông qua tiề́p cận rộng rãi với các ứng dụng và công cụ công nghệ̀ thông tin mới nhất, giúp vận dụng hiệ̀u quả các công nghệ̀ này vào thực tiễn giáo dục, kết nối với cộng đồng giáo viền, cán bộ quản lí giáo dục và các nhà giáo dục sáng tạo trền thế giới.

PV

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh