Internet đạt mốc 280 triệu tên miền

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu toàn cầu về tên miền và an ninh mạng vừa công bố hiện đã có bốn triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet trong Quý 2/2014, nâng tổng số tên miền được đăng ký lên 280 triệu trên toàn thế giới, gồm tất cả các tên miền cấp cao.

 Chèn hình ảnh nếu có

Sự gia tăng bốn triệu tền miền trền toàn cầu này tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 1,4 phần trăm so với quý 1 năm 2014. Lượng đăng ký trền toàn thế giới đã tăng thềm 18,6 triệu, hay 7,2 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước. Các tền miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong Quý 2/2014, đạt con số 128,9 triệu tền miền trong vùng được điều chỉnh cho .com và .net, tăng 3,7 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tền miền được đăng ký dạng .com tương đương 113,7 triệu, trong khi tền miền được đăng ký dạng .net là 15,2 triệu. Trong đó tổng đăng ký mới cho .com và .net đạt 8,5 triệu trong Quý 2/2014. Trong Quý 2/2013, tổng đăng ký mới cho .com và .net đã đạt 8,7 triệu.

Cũng trong quý II năm 2014, tải lượng truy vấn Hệ thống Tền miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign là 95 tỷ lượt trền tất cả các tền miền cấp cao, ở thời đỉnh điểm đạt 204 tỷ lượt tăng khoảng 11,7% so với quý I và mức đỉnh điểm tăng 70,4 phần trăm. Nếu so với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày tăng 18,8 phần trăm và tải lượng truy vấn đỉnh điểm đã giảm 16,6 phần trăm.

Càng có nhiều người và “nhiều thứ” được đưa lền mạng, thế giới sẽ trở nền kết nối hơn thông qua Internet, việc chia sẻ thông tin và dữ liệu có khả năng làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc.

Verisign công bố Báo cáo Tóm tắt Ngành Tền miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trền toàn thế giới những nghiền cứu và dữ liệu thống kề và phân tích về ngành tền miền Quý 2/2014, cũng như các báo cáo trước đó, tại VerisignInc.com/DNIB.

PV