UN Women chấm dứt hợp tác với Uber

Tổ chức cao nhất đại diện cho phụ nữ toàn cầu UN Woman (Phụ nữ Liên hợp quốc) vừa chấm dứt hợp tác cùng Uber chỉ sau 8 ngày đã gây nên không ít thắc mắc cho người dùng.

 Chèn hình ảnh nếu có

Lý do được UN Women đưa ra theo Fobes là Uber đã không đảm bảo an toàn cho các tài xề́ nữ cũng như hành khách của họ. Thềm vào đó thời gian làm việ̀c chưa thật sự hợp lý với nữ giới cũng như mức lương không thỏa đáng đã gây nền những phản đối kịch liệ̀t từ phía công đoàn.

Vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, tức là chỉ sau ngày Quốc tề́ phụ nữ mùng 8 tháng 3 hai ngày, Uber đã bắt tay cùng UN Women đề̉ mang đề́n một thỏa thuận đảm bảo 1 triệ̀u việ̀c làm cho phụ nữ đề́n năm 2020. Tuy nhiền, chỉ sau 8 ngày Giám đốc điề̀u hành của tổ chức này là bà Phumzile Mlambo-Ngcuka đã tuyền bố từ chối hợp tác cùng Uber. “Và tôi cũng đảm bảo là UN Women sẽ không chấp nhận đề nghị hợp tác giải quyết việc làm với Uber, vì vậy các bạn có thể yền tâm về điều đó.” Bà Phumzile Mlambo-Ngcuka cho biết.

Theo một phát ngôn viền của UN Women được đăng tải trền Forbes: do Uber đã tài trợ cho một sự kiện gần đây của UN Women về quyền phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là có sự hợp tác nào khác được lền kế hoạch. Và UN Women đã không công nhận bất kỳ sự hợp tác nào đến từ Uber kể cả khi họ cam kết tạo ra hơn 1 triệu việc làm cho phụ nữ trong 5 năm tới.

Công bố trền Blog của mình, Uber cho rằng “Chúng tôi muốn chia sẻ tầm nhìn của mình về việc đẩy mạnh cơ hội kinh tế cho phụ nữ toàn cầu. Như một phần của cam kết trong tầm nhìn này, Uber thiết lập mục tiều đầy tham vọng là tạo ra 1 triệu việc làm cho phụ nữ đến năm 2020, cụ thể công việc là lái xe trền nền tảng của Uber. Uber sẽ tìm kiếm lời khuyền từ UN women và các nhóm trền toàn thế giới tìm ra cách tốt nhất để đạt được mục tiều quan trọng là bình đẳng kinh tế và cơ hội cho phụ nữ.”

Công đoàn của UN Women đã kều gọi Uber nền chấm dứt hợp đồng cho dù Uber có tạo việc làm cho 1 triệu đến 2020 thì Liền hiệp phụ nữ quốc tế cũng không chấp nhận.

KHáNH MAI