Phái đoàn Waloonie-Bruxelles thăm Việt Nam

Để đánh giá và theo dõi kết quả dự án đào tạo ê-kíp quản lý kho tư liệu của hãng Phim Tài liệu và khoa học Trung Ương, phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã có mặt tại Việt Nam.

 Chèn hình ảnh nếu có

Đại diệ̀n cho phái đoàn, ông Jean-Pierre Verscheure - chuyền gia người Bỉ, nổi tiếng thế giới về bảo quản tư liệu điện ảnh đã tới tham quan và làm việ̀c từ ngày 30 tháng 3 đề́n hề́t ngày mùng 3 tháng 4 năm 2015. 

Chèn hình ảnh nếu có

Theo đó, phái đoàn Waloonie-Broxelles sẽ đánh giá, theo dõi kết quả dự án cũng như đào tạo ề-kíp quản lý kho tư liệu của Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

Vào tháng 4 năm 2013, nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam, Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, ông Rudy Demotte đã có dịp đến làm việc tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. ông đã tham quan kho tư liệu tại Hãng Phim và tận mắt chứng kiến di sản vô giá này được bảo quản trong những điều kiện không đảm bảo. Ngài Bộ trưởng-Thủ hiến đã quyết định sẽ tài trợ một chuyến công tác để khảo sát hiện trạng và đánh giá những sự đầu tư cần thiết cho kho tư liệu. 

Chèn hình ảnh nếu có

Sau đó, ông Jean-Pierre Verscheure đã tới làm việc với Hãng Phim trong vòng một tuần vào tháng 8 năm 2013 và báo cáo của ông là cơ sở quan trọng giúp Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng dự án cải tạo nâng cấp kho tư liệu và dự án đã được phề duyệt. Hiện công việc nâng cấp đã hoàn tất và chuyền gia Verscheure quay lại Việt Nam làm việc tại Hãng Phim để đánh giá, theo dõi kết quả dự án cũng như đào tạo ề-kíp quản lý kho tư liệu của Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương.

PV