Chương trình khuyến mại tháng 10 của Beeline

(Điện tử tiêu dùng) - Trong thời gian từ ngày 8/10 đến 10/10/2009, Beeline sẽ áp dụng một chương trình khuyến mại nạp tiền mới dành cho tất cả các thuê bao của Beeline.

Beeline
Chương trình khuyến mại tháng 10 của Beeline

Theo chương trình khuyến mại này, tất cả các thuề bao hiện đang hoạt động trền mạng, thuề bao khóa 1 chiều, khóa 2 chiều và trong thời gian giữ số của Beeline đều được tặng 50% giá trị nạp tiền (nạp thẻ và nạp tiền điện tử) vào tài khoản khuyến mại và không giới hạn số lần nạp thẻ.

Đối với những khách hàng đang tham gia chương trình khuyến mại tặng 100% giá trị thẻ nạp dành cho thuề bao kích hoạt mới (từ ngày 25/9 đến 15/10/2009) thì thẻ nạp trong thời gian khuyến mại trền sẽ được tính trước vào số lần nạp thẻ của chương trình tặng 100% giá trị nạp cho đến khi đủ 3 lần nạp thẻ, sau đó mới tính thưởng 50% giá trị thẻ nạp cho chương trình mới. 

Beeline
áp dụng cho tất cả các thuề bao hiện đang hoạt động trền mạng

Tài khoản khuyến mại do nạp thẻ sẽ được sử dụng cho tất cả các dịch vụ của Beeline, chỉ ngoại trừ dịch vụ nhạc chờ, các cuộc gọi và tin nhắn Quốc tế, dịch vụ chuyển vùng quốc tế và các dịch vụ gọi 1900, 1800.

(*) Ảnh: Beeline