Những bức ảnh mô hình siêu nhỏ sống động

Mất 5 năm cho thú vui mô hình siêu nhỏ cùng với một nghệ thuật sắp đặt độc đáo, họa sĩ Tatsuya Tanaka (Nhật) đã tạo ra những bức tranh hết sức sống động về những sinh hoạt đời thường từ những vật dụng rất gần gũi với con người.

Chiếc bàn chải đánh răng có thể tạo nền một phòng tắm như thác chảy, mặt sau của một bo mạch điện tử trở thành cánh đồng lúa đang vào mùa gieo mạ, hay gáy xoán ốc của một cuốn sổ tay trở thành một bãi giữ xe đạp công cộng,... tất cả đã được họa sĩ Tatsuya Tanaka dày công sắp đặt suốt 5 năm ròng cho thú vui mô hình siều nhỏ của mình.

Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ 
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
Những bức ảnh sống động từ mô hình siều nhỏ
 

Nhật My

Ảnh: Boredpanda