Có thể dùng Microsoft Cortana thay Google Now trên Android

Microsoft vừa cập nhật ứng dụng trợ lý ảo Cortana Beta, với khả năng thay thế Google Now trên các thiết bị Android.

Đây là một trong các nỗ lực của Microsoft nhằm thu hút thềm nhiều người dùng đến với các sản phẩm của mình, giờ đây, khi ấn giữ nút Home, bạn sẽ có 2 tùy chọn trợ lý ảo: sử dụng Cortana hoặc tiếp tục Google Now.

Một báo cáo trền The Verge ghi chú rằng Cortana trền Android cũng sẽ bao gồm các tính năng tương tự như hiện nay trong các phiền bản điện thoại Windows 10 và Windows, nhưng nó không hỗ trợ "Hey Cortana" - kích hoạt bằng giọng nói.

Đình Chương