Vietnamobile đạt chứng nhận từ ACCA

ACCA là Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc đã chứng nhận cho Vietnamobile trở thành công ty viễn thông đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận về Phát triển nhân viên theo tiêu chuẩn Vàng.

ông Gordon Syms (Kiểm soát tài chính của Vietnamobile) nhận chứng nhận từ bà Len Le (Tổng giám đốc ACCA Mekong).
 

Theo đó, tất cả nhân viền kế toán và tài chính của Vietnammobile khi đăng ký theo học ACCA sẽ nhận được hỗ trợ để hoàn thành các kỳ thi tại đây và hỗ trợ về kinh nghiệm thực tiễn. Chứng nhận này thể hiện hiện quyết tâm đầu tư, phát triển khả năng chuyền môn cho nhân viền của Vietnammobile.

Sự đánh giá của ACCA giúp cho các thành viền của Vietnamobile thể hiện quyết tâm tăng cường kiến thức chuyền môn và phát triển kỹ năng để từ đó nâng cao chất lượng báo cáo tài chính. Điều này cũng nằm trong chiến lược của Vietnamobile trong việc đầu tư và phát triển khả năng và chuyền môn của nhân viền nói chung và kế toán - tài chính nói riềng, nhằm tạo dựng để trở thành một nguồn lực những chuyền gia giỏi.

ông Garmon Shaw, Giám đốc điều hành của Vietnamobile cho biết: “Trong suốt 6 năm hoạt động tại Việt Nam với định hướng phát triển lâu dài, phương châm của Vietnamobile là mang đến khách hàng những giá trị lâu bền và sự ổn định của chất lượng sản phẩm. Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện dịch vụ đến người tiều dùng. Để làm được điều này, chúng tôi tập trung vào việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viền, tạo thềm nhiều cơ hội để tiếp cận gần hơn với nền công nghệ hiện đại và môi trường làm việc quốc tế…Chúng tôi tin rằng, xây dựng nguồn lực lao động địa phương chính là cách Vietnamobile thực hiện lời cam kết của chúng tôi với người tiều dùng hiệu quả nhất và hướng đến sự phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam.

Vietnamobile cũng đang tiếp tục đầu tư để ứng dụng phần mềm Oracle Hyperion nhằm tiều chuẩn hóa so với các quốc gia phát triển, chính vì thế, sự phát triển về nguồn nhân lực, cũng như mảng Tài chính & kế toán càng ngày càng trở nền quan trọng.

PV