Sự kiện ra mắt iPhone và giá cổ phiếu Apple

Như mọi khi, sau khi kết thúc sự kiện ra mắt sản phẩm mới hàng năm, giá cổ phiếu của Apple giảm mạnh.

 

Trước khi diễn ra sự kiện, giá cổ phiếu của Apple ổn định ở mức giá 112 - 112,81 USD. Đến khi Apple bắt đầu giới thiệu iPad Pro, giá cổ phiếu bất ngờ tăng mạnh, đỉnh điểm đạt đến 114 USD.

Tuy nhiền, sau phần giới thiếu iPhone 6S và 6S Plus, giá cổ phiếu lại giảm mạnh và chạm đáy ở 110,81 USD. Sau khi sự kiện kết thúc, giá cổ phiếu của Apple tiếp tục giảm 1 USD xuống 109,95 USD.

Mặc dù 2 sản phẩm smartphone mới iPhone 6S và 6S Plus có rất nhiều tính năng được nâng cấp và cải tiến nhưng giá cổ phiếu cùa Apple vẫn giảm như thường lệ, phải chờ một thời gian mới có thể đánh giá sự thành công của sản phẩm khi được thị trường tiếp nhận và phản hồi.

Đình Chương