Độc đáo tác phẩm điêu khắc từ... đồng hồ cũ

Một chú rồng dũng mạnh, chú mèo con đáng yêu, chú ong chăm chỉ, chú chuột nhắc,... tất cả đều được nhà điêu khắc Susan Beatrice tạo dựng một cách sống động từ chính các thành phần linh kiện của những chiếc đồng hồ cũ đã bị bỏ đi.

Nghệ thuật là không giới hạn. Và nhà điều khắc Susan Beatrice đã phần nào khẳng được điều đó qua những tác phẩm được bà làm nền từ những chiếc đồng hồ cũ đã bỏ đi. Khối óc sáng tạo, sự tỉ mẫn cùng đôi tay khéo léo, bà đã tạo nền những tác phẩm hết sức sống động.

Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Chú rồng đầy dũng mãnh trong những câu chuyện thân thoại Phương Tây.
Diều hâu săn mồi.
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Chú mèo con đáng yều.
 Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Thỏ con
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Bướm
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Chú ong chăm chỉ.
Cua
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Cá ngựa
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Độc đáo tác phẩm điều khắc từ... đồng hồ cũ
Nhà điều khắc Susan Beatrice bền tác phẩm đang dần hoàn thiện của mình, một chú ngựa ô.
 

Nhật My