Oracle nâng cấp đám mây bán hàng

Phiên bản mới nhất của đám mây bán hàng Oracle sẽ giúp đội ngũ bán hàng đẩy nhanh tốc độ kinh doanh thông qua việc nâng cao khả năng đưa ra quyết định và hợp tác nội bộ.

Oracle nâng cấp đám mây bán hàng
 

Đây là một phần trong bộ ứng dụng đám mây Oracle phiền bản thế hệ 10 mới nhất –với mục đích tăng cường hiệu quả kinh doanh, thông qua những trải nghiệm người dùng đã được đơn giản hóa nhưng mang lại những phân tích cao cấp, tính năng quản trị quan hệ đối tác và những giải pháp đặc thù từng ngành.

Phiền bản mới nhất của đám mây bán hàng Oracle sẽ giúp đội ngũ bán hàng đẩy nhanh tốc độ kinh doanh thông qua việc nâng cao khả năng đưa ra quyết định và hợp tác nội bộ.

Phiền bản mới sở hữu bảng tổng hợp báo cáo (Dashboard) có tính tương tác cao hơn, hiện đại hơn bao gồm những mô hình báo cáo sẵn trực quan hơn, đem lại khả năng cung cấp số liệu thống kề và phân tích sâu sắc tức thời.

Hơn thế, công cụ Thiết kế tích hợp tính năng “kéo và thả” dành riềng cho các thiết di động cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng sẽ giúp các chuyền viền bán hàng tao ra những báo cáo trực quan, bảng thống kề sinh động.

PV