Hiện tượng công nghệ 2009

(Điện tử tiêu dùng) - 9 hiện tượng công nghệ nổi bật nhất năm 2009 do bạn đọc tạp chí Điện tử tiêu dùng bình chọ

9 hiện tượng công nghệ 2009
Hiện tượng laptop cấu hình cao, pin lâu, giá rẻ


9 hiện tượng công nghệ 2009
Hiện tượng di động 3G


9 hiện tượng công nghệ 2009
Hiện tượng vi xử lý Intel Core i7


9 hiện tượng công nghệ 2009
Hiện tượng truyền hình độ nét cao


3G
Hiện tượng 3G đã đến

top9
Hiện tượng Cơn sốt điện thoại cảm ứng


hi end show
Hiện tượng Hi-end show


3D
Hiện tượng Công nghệ 3D lền ngôi


mạng xã hội
Hiện tượng Mạng xã hội phát triển mạnh mẽ


LED TV
Hiện tượng TV LED lền ngôi

(*) Model: Thảo Nhi
Photo: Tạ Anh Trung