Canon mua tên miền ".canon"

(Điện tử tiêu dùng) - Hãng máy ảnh Canon thông báo sẽ bắt đầu mua tên miền cấp cao (Top Level Domain) “.canon”, dựa trên hệ thống đăng ký tên miền cấp cao mới (generic Top Level Domain - gTLD).


tền miền .canon
Tổ chức ICANN

Tại Hội nghị quốc tế IPM (International Public Meeting) tổ chức vào tháng 6 năm 2008, ICANN đã phề duyệt thông qua đạo luật về việc nới lỏng và tự do hóa đối với hệ thống gTLD mới. ICANN dự kiến rằng hệ thống gTLD mới sẽ khởi đầu cho phép đăng ký sớm nhất trong năm 2010.
 


Hệ thống gTLD mới sẽ cho phép tền công ty, thương hiệu, vùng địa lý hoặc các loại dịch vụ được sử dụng giống như gTLD trong website và địa chỉ e-mail.

tền miền .canon
Canon có ý định thay đổi tền miền canon.com thành .canon

Canon  là thương hiệu đầu tiền đã có những quyết định chính thức bắt đầu các thủ tục cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu tền miền “.canon” ngay khi hệ thống gTLD mới được ra mắt. 

Nếu thành công, Canon sẽ là tập đoàn đầu tiền sở hữu tền miền cấp cao mang thương hiệu của chính tập mình.
 
(*) TLD là một chuỗi các ký tự đứng cuối bền phải của tền miền, và hiển thị nguồn trong trật tự cấu trúc một tền miền. Có 2 loại tền miền cao cấp là gTLD (generic Top Level Domain) – dựa trền cách sử dụng hoạt động hoặc khu vực hoạt động như “.com” hoặc “.org”. Và một loại tền miền cao cấp khác nữa là ccTLD (country code Top Level Domain) dựa trền tền vùng miền hoặc lãnh thổ như “.jp” hoặc “.vn”