20h30 hôm nay: Giờ Trái Đất

(Điện tử tiêu dùng) - 20h30 đến 21h30 thứ bẩy 27/03/2010, mỗi người hãy hành động vì một Thế giới ngày mai.


Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour
Earth Hour

(*) Ảnh: Digiworld