Alex Ahlund tiết lộ doanh số bán các ứng dụng iPhone

Alex Ahlund, nguyên Giám đốc điều hành của AppVee và AndroidApps đã tiết lộ một vài thông tin liên quan đến doanh số bán các ứng dụng iPhone. Ông hiện đang cố vấn cho Appolicious.


Theo Alex Ahlund, một trong số những điều mà các hãng sản xuất khác cũng như người tiều dùng quan tâm là chi phí sản xuất và doanh số bán các ứng dụng của iPhone.

Hãng đã tiến hành một cuộc khảo sát từ doanh số bán hàng của124 nhà phát triển ứng dụng thị trường khác nhau (với giá sản phẩm dao động từ 99 cent đến 79, 99 USD), bao gồm tất cả các ứng dụng thông thường và ứng dụng cho game.
 
Kết quả thu được như sau:
  • Trung bình tổng số sản phẩm bán được là 101.024 bản trong khoảng thời gian 261 ngày.
  • Số lượng trung bình của các sản phẩm bán ra mỗi ngày là 387.
  • Giá trung bình là mỗi sản phẩm là 5,49 $, (mặc dù đã có lúc số liệu bị sai lệch lền tới 49,99$).
  • Số lượng trung bình bản cập nhật phát hành bán ra là 3,89, với tổng số chi phí phát triển chiếm đến $ 6,453.
Mặc dù đã đưa ra được những số liệu cụ thể, Alex Ahlund vẫn khuyền mọi người chỉ nền tham khảo nó như một số liệu tổng quan của ngành công nghiệp phát triển ứng dụng, bởi đây cũng không phải là thước đo chính xác cho các ứng dụng iPhone trong tương lai.

Ứng dụng iPhone
Một số ứng dụng của iPhone.

Tuy nhiền, theo đánh giá của các nhà sản xuất khác, doanh số bán hàng của iPhone thấp hơn khá nhiều. Theo đó, tổng số ứng dụng bán ra là 11.625, trung bình 44 bản / ngày. Khoảng 23% các ứng dụng bán được ít hơn 1.000 bản từ lúc phát hành (tính trong vòng 12-370 ngày đăng tải trền Apps Store). 

Số lượng các ứng dụng bán được ít hơn hoặc ở mức 10.000 bản chiếm 56%; trong khi 90% được bán dưới 100.000 bản, và 10% ứng dụng thành công nhất bán được 127.000 - 3.000.000 bản.

Rõ ràng, thị trường ứng dụng iPhone còn tương đối mới mẻ khi xem xét thành quả gây dựng được trong vài năm qua. Song, nhìn vào con số hơn 200.000 ứng dụng hiện có, Apple hoàn toàn khả quan khi cho rằng con số 1 triệu sẽ không phải là quá xa để hướng tới.

Thu Hiền