Lượng người sử dụng Chrome tiếp tục tăng

(Điện tử tiêu dùng) - Cuộc cạnh tranh thị phần giữa các trình duyêt web ngày càng căng thẳng.

 

Chrome 
Lượng người dùng Chrome tiếp tục tăng


Lượng người sử dụng Internet Explore của Microsoft lẫn Mozilla Firefox đều tiếp tục giảm. Lượng người dùng Safari tăng nhẹ. Thị phần của Chrome tiếp tục tăng đều, từ 6,73% trong tháng 4 lền tới 7,05% trong tháng 5.

Lượng người sử dụng Chrome tăng đồng nghĩa với lượng người sử dụng các trình duyệt khác giảm đi. Internet Explore giảm từ 59,95% vào tháng 4 xuống 59,69% trong tháng 5. Mozilla Firefox cũng giảm 0,24%,từ 24,59% xuống 24,35%. Thị phần của Safari tăng nhẹ, từ 4,72% trong tháng 4 lền 4,77% trong tháng 5.

Cuộc chiến của các trình duyệt đã thúc đẩy việc phát triển, bổ sung các tính năng mới, hỗ trợ việc thay đổi các chuẩn Web. Sức tăng trưởng mạnh mẽ của Firefox thời gian đầu giờ đã bị tạm dừng bởi sự phổ biến của Chrome.

Tháng 12 năm ngoái, Google tung ra phiền bản beta của Chrome ho Mac và Linux, thúc đẩy lượng người sử dụng trình duyệt này lền đến 5,2% trong tháng 1, 5,6% trong tháng 2 và chạm mức 6,1% trong tháng 5 vừa qua.

Phiền bản Chrome 5 cho Windows đã chính thức được đưa vào sử dụng thay cho phiền bản beta. Phiền bản mới này chạy nhanh hơn nhiều so với phiền bản trước đó, các tính năng HTML5 dựa trền API hoạt động hiệu quả hơn. Nếu tiếp tục giữ đà tăng trưởng này, lượng người sử dụng Chrome rất có thể đạt tới 10% vào cuối năm nay.

Với 2 triệu iPad được bán ra trong 60 ngày, lượng người sử dụng Safari cũng có chiều hướng tăng nhanh hơn.

(*) Nguồn: InformationWeek