VinaPhone giảm cước Mobile Internet và Mobile Broadband

(Điện tử tiêu dùng) - Nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ dữ liệu trên nền 3G, theo quy định mới, các mức cước Mobile Internet, Mobile Broadband của VinaPhone đều giảm mạnh, mức giảm cao nhất tới 87%.


vinaphone
VinaPhone giảm cước Mobile Internet và Mobile Broadband

Theo quy định mới, đối với dịch vụ Mobile Internet (dịch vụ truy cập Internet trực tiếp từ điện thoại di động), bổ sung gói M135 với cước thuề bao tháng là 135.000 đồng/tháng với lưu lượng sử dụng miễn phí trong gói là 1Gb. Các gói dịch vụ M10; M25; M50 giữ nguyền giá tiền nhưng lưu lượng sử dụng miễn phí trong gói tăng đến 67%.

Căn cứ mức độ sử dụng thực tế của khách hàng, các gói dịch vụ U1; U7, U30, đổi hình thức không giới hạn mức độ sử dụng sang gói lưu lượng sử dụng miễn phí ở mức 250Mb; 1Gb, 3Gb. Cước lưu lượng sử dụng vượt gói của hầu hết các gói dịch vụ Mobile Internet chỉ còn 10đ/Mb, giảm 33% so với trước đây.

Đối với dịch vụ Mobile Broadband trả sau
, bổ sung gói cước MB0 với cước thuề bao 50.000 đ/tháng và lưu lượng sử dụng miễn phí là 1Gb. Giảm 10% giá gói MB1 (chỉ còn 135.000 đ/tháng) với mức lưu lượng sử dụng trong gói không đổi là 3Gb.

Điều chỉnh gói MB2, đổi hình thức không giới hạn mức độ sử dụng sang gói lưu lượng sử dụng miễn phí ở mức 6Gb/tháng với cước thuề bao là 250.000 đ/tháng. Cước lưu lượng vượt gói các dịch vụ Mobile Broadband trả sau giảm xuống còn 65 đ/Mb (giảm tới 87%).

Đối với các dịch vụ Mobile Broadband trả trước
, VinaPhone thực hiện cách tính cước dịch vụ data theo đơn vị đồng/10Kb, giá cước mới sẽ là 0,634đ/10Kb (65đ/1Mb).

Điều chỉnh hệ thống tài khoản của thuề bao Mobile Broadband trả trước, mỗi thuề bao sẽ có 4 tài khoản: Tài khoản Chính; Tài khoản Khuyến mại; Tài khoản Data1; Tài khoản Data2.

Để biết thông tin chi tiết, mời bạn đọc truy cập www.vinaphone.com.vn