Philips 8605H

Không phải là hãng nặng lòng với công nghệ 3D, 8605H - chiếc TV 3D đầu tiên của Philips dựa trên nền công nghệ LED cũng là một trong những mẫu TV được đánh giá cao đặc biệt với giá bán vô cùng hợp lý.