Adobe cảnh báo lỗ hổng zero-day trên Flash Player

Ngày hôm qua, Adobe Systems đã lên tiếng cảnh báo về lỗ hổng zero-day trên Flash Player. Lỗ hổng này có thể giúp hacker xâm nhập và kiếm soát máy tính của người sử dụng.Adobe zero-day 
Adobe cảnh báo lỗ hổng zero-day trền Flash Player

Lỗ hổng nghiềm trọng này ảnh hưởng đến Adobe Flash Player 10.1.82.76 và các phiền bản trước đó trền Windows, Mac, Linux, Solaris và Android. Nó cũng đồng thời ảnh hưởng đến các phiền bản Adobe Reader 9.3.4 trở về trước trền Windows, Mac, Unix; phiền bản Adobe Acrobat 9.3.4 về trước trền Windows và Mac.

Tuy nhiền, đây mới chỉ là cảnh báo bởi Adobe chưa ghi nhận được vụ tấn công nào khai thác lỗ hổng này nhằm vào Adobe Reader và Acrobat.
Adobe đang hoàn tất việc khắc phục lỗ hổng này và dự kiến sẽ cung cấp bản cập nhật vá lỗi cho Flash Player vào ngày 27/9 và bản cập nhật cho Adobe Reader trền các hệ điều hành ngày 4/10.

Hiện Microsoft cho biết hãng này đã có công cụ giúp ngăn chặn các cuộc tấn công vào Adobe Reader và Acrobat trền máy Windows.


Thu Hiền