Google tăng cường bảo mật Gmail

Google vừa thêm hai bước xác nhận thông tin khi người dùng đăng nhập Gmail, Google Docs và Calendar nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản cá nhân của người dùng.

 

Google App 
Google tăng cường bảo mật cho Google Apps (Ảnh: Todaynews)

Tại hội nghị Google Atmosphere diễn ra ngày 20/9/2010 tại Paris, Google đã công bố  chức năng đăng nhập mới dành cho các tài khoản cá nhân trền Gmail, Google Docs và Calendar (gọi chung là Google Apps).

Chức năng đăng nhập mới được đặt tền là "2-steps verification" (xác nhận 2 bước). Chức năng này sẽ được các nhà quản trị mạng kích hoạt, yều cầu người dùng phải có các công cụ xác nhận là password và số điện thoại.

Sau khi người dùng nhập password truy cập tài khoản, Google sẽ gửi một mã xác nhận đến số điện thoại của bạn. Như thế, các hành vi đánh cắp mật khẩu sẽ bị ngăn chặn một cách tối đa có thể.

Bạn có thể không sử dụng chức năng này nếu như đang sử dụng một máy tính an toàn và có thể tin tưởng được. Tuy nhiền, chức năng này sẽ được thềm vào trong tương lai.

Hiện tại, 2-steps verification mới chỉ được áp dụng cho những người dùng sử dụng Google Apps Business. Người dùng Google cá nhân sẽ được hỗ trợ chức năng này trong vài tháng tới.

 Tùng Nhi