Apple: Thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trong năm

Theo bảng xếp hạng "Best Global Brands" của Interbrand trong năm nay, Apple hiện đang là thương hiệu tăng trưởng mạnh mẽ nhất trên toàn thế giới trong năm 2010.


Apple 
Apple là thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trong năm

Theo bản báo cáo, thương hiệu của Apple đã tăng trưởng nhanh nhất với mức 37%, đứng thứ 2 là Google với 36%, Blackberry ở vị trí thứ 3 với 32% và J.P.Morgan 29%. Xếp thứ 6 là Visa với 26%.

Rõ ràng, chiến dịch quảng cáo của Apple đã đạt được hiệu quả vô cùng lớn. Mặc dù vấn đề lỗi ăng-ten trền iPhone 4 đã tốn không biết bao nhiều giấy mực của báo chí, nhưng thương hiệu Apple vẫn ở một đẳng cấp rất cao và đánh dấu một mức tăng trưởng tuyệt vời.

Tuy nhiền, dù sức tăng trưởng thương hiệu mạnh mẽ tới vậy, giá trị thương hiệu của Apple chỉ đạt  21.143 triệu USD và đứng sau khá nhiều tền tuổi khác.

Cụ thể, đứng đầu là Coca Cola (70.4 triệu), tiếp đó là là IBM (64.7 triệu), Microsoft (60.8 triệu), Google (43.5 triệu), GE (42.8 triệu), McDonald’s (33.5 triệu), Intel (32 triệu), Nokia (29.4 triệu), Disney (28.7 triệu) và HP (26.8 triệu).
 

Tiểu Lạc