Friday Fun: Hát về iPhone 4

"Nếu bạn không muốn, thì đừng mua iPhone 4. Nếu bạn đã mua iPhone 4 và không thích nó, hãy đem trả lại". Đó là lời của bài hát "The iPhone Antenna" nói về lỗi sóng của iPhone 4.


The iPhone Antenna Song
Bài hát The iPhone Antenna Song mở đầu buổi họp báo nói về lỗi của iPhone 4


Trong cuộc họp báo của Apple nói về các lỗi của iPhone 4, tiều biểu là lỗi sóng, Quả táo nước Mỹ đã mở đầu bằng một video clip rất hài hước có tền là “The iPhone Antenna”

Bài hát được cho là của một fanboy của Apple. Lời hát nói về việc các trang công nghệ (Gizmodo được nhắc đến trong bài hát) đã thổi phồng về lỗi ăngten của iPhone 4 như thế nào.

Bài hát kết thúc bằng câu hát If you don’t want an iPhone 4, don’t buy it. If you bought one and you don’t like it, bring it back to the Apple Store. But you know you don’t. Tạm dịch: Nếu bạn không thích iPhone 4, hãy đem trả lại tại Apple Store. Nhưng tôi biết bạn sẽ không làm điều đó.

Dường như Apple rất tự tin rằng, những người đã có cơ hội sở hữu và trải nghiệm iPhone 4 sẽ không vì bất cứ lý do gì đem trả lại siều dế này.

Thưởng thức video clip The iPhone Antenna Song:

Alternative content

Get Adobe Flash player

 
The iPhone Antenna Song

Tahi