BlackBerry không truy cập được mạng

Điện thoại BlackBerry đã kết nối Wi-Fi nhưng không thể truy cập được mạng?

BlackBerry 
Một số model điện thoại BlackBerry có hỗ trợ Wi-Fi

Bạn Duy ở địa chỉ ja_va_java@....com có câu hỏi: Mình đang dùng Bold 9700 đã kết nối Wi-Fi thành công nhưng khi vào Browser để lướt web thì nó báo là "unable to connect to the internet,please try again later if the problem persists please contact your service provider" và không thể vào được. Tại sao vậy?

Trả lời:

Đây là một vấn đề rất phổ biến đối với dòng điện thoại BlackBerry.

Đầu tiền bạn phải kiểm tra Wi-Fi bạn đang kết nối có proxy không? Nếu có thì không thể kết nối được do BlackBerry không hỗ trợ proxy.

Cách khác, bạn thử vào Wi-Fi Option chọn Access point. Sau đó edit lựa chọn Band type là: 802.11a/b/g. Tiếp theo vào BrowserOption Genaral Option chọn Default Browser là: Hotspot Browser.

Chúc bạn thành công!

Mọi thắc mắc của bạn đọc về sản phẩm, dịch vụ công nghệ, có thể email về hoidap@dientutieudung.vn hoặc phản hồi ngay dưới bài viết này.