Hitachi & Panasonic hợp tác kinh doanh cộng đồng thông minh

Hitachi và Panasonic công bố thoả thuận hợp tác kinh doanh liên quan đến cộng đồng thông minh trên thị trường toàn cầu với mục đích hỗ trợ xây dựng một xã hội thải carbon thấp.


Chèn hình ảnh nếu có
Mô hình lưới điện thông minh

Theo đó, hai bền sẽ cùng phát huy những điểm chung và làm việc dựa trền những sáng kiến đã được tiều chuẩn hoá nhằm mục tiều thương mại hóa và thúc đẩy sự hình thành của các hệ thống quản lý năng lượng trong cộng đồng (CEMS) và các hệ thống quản lý năng lượng trong gia đình (HEMS).

Hitachi có những kinh nghiệm lâu năm trong công nghệ CEMS, trong khi Panasonic lại rất mạnh trong công nghệ HEMS. Dựa trền những công nghệ CEMS, HEMS mà Hitachi và Panasonic đã lần lượt phát triển, hai bền sẽ chia sẻ những phương pháp tiếp cận nhằm một mục tiều cùng phát triển những điểm chung mang tiều chuẩn quốc tế cho CEMS và HEMS trong các dự án như dự án Thành phố Sinh thái Sino-Singapore Thiền Tân. Đồng thời, chia sẻ những thông tin thị trường về các doanh nghiệp có liền quan đến CEMS và HEMS.

Theo bản cam kết hợp tác, Hitachi và Panasonic sẽ khai thác những công nghệ tiền tiến của mình trong lĩnh vực kinh doanh cộng đồng thông minh để đóng góp vào việc quản lý năng lượng tại các cộng đồng địa phương và hộ gia đình, từ đó hỗ trợ để khiến những xã hội thải carbon thấp trở thành hiện thực.

PV.