Microsoft ký kết hợp tác phát triển CNTT tại Việt Nam

Microsoft đã cam kết với Bộ Thông Tin và Truyền Thông Việt Nam về việc thúc đẩy phát triển năng lực ngành CNTT trong nước và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.


Microsoft Việt Nam
Lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Microsoft và chính phủ Việt Nam


Microsoft sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế thông qua việc phát triển môi trường CNTT-TT lành mạnh và cạnh tranh, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin. Đẩy mạnh tiến trình giúp Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghệ thông tin tiền tiến vào năm 2020, mở rộng ngành CNTT-TT trở thành ngành chủ chốt, chiếm tỉ trọng 20% GDP của cả nước.

Trong phạm vi thỏa thuận, Microsoft sẽ cung cấp phần mềm có bản quyền cho các tổ chức chính phủ. Phần mềm Microsoft có bản quyền sẽ mang lại lợi ích tối ưu, gia tăng hỗ trợ kỹ thuật cũng như cải tiến chất lượng dịch vụ, được đối tác của Microsoft trong nước cung cấp.


PV