China Unicom khai trương văn phòng tại Hà Nội

Ngày 4/Công ty China Unicom chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội. China Unicom cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quốc tế, trong đó có dịch vụ dữ liệu, thoại quốc tế, dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin (ICT).


China Unicom
China Unicom chính thức có văn phòng tại Hà Nội

Công ty TNHH China Unicom Operations Hong Kong là công ty con hoạt động kinh doanh ở nước ngoài lớn nhất của Công ty TNHH China Unicom Hong Kong. Với nguồn lực là mạng lưới thông tin liền lạc của Tập đoàn, China Unicom Operations Hong Kong chịu trách nhiệm phát triề̉n các hoạt động kinh doanh quốc tề́ đề́n khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông.

Văn phòng đại diệ̀n khu vực Đông Nam á mới thành lập tại Hà Nội của China Unicom có một đội ngũ chuyền gia công nghệ̀ thông tin và viề̃n thông giàu kinh nghiệ̀m, có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các khách hàng của China Unicom tại Việ̀t Nam, Lào, Myanmar và Campuchia.

China Unicom cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quốc tề́, trong đó có dịch vụ dữ liệ̀u, thoại quốc tề́, dịch vụ truyề̀n thông và công nghệ̀ thông tin.

Để biết thềm về China unicom. Truy cập www.chinaunicom.com.hk

PV