Panasonic nhận Giải thưởng Tiện ích Châu Âu 2010

Hệ thống Quản lý Năng lượng trong Gia đình (HEMS) của Panasonic đạt Giải thưởng Tiện ích Châu Âu 2010 trong hạng mục Khách hàng Yêu thích tại Hội thảo và Triển lãm châu Âu thường niên về Máy đo, Thanh toán và Quản lý quan hệ khách hàng tại thành phố Viên.


panasonic
Mô hình quản lý năng lượng trong gia đình

Panasonic được ghi nhận cho những sáng kiến tiền phong của mình nhằm phố biến các giải pháp quản lý năng lượng trong gia đình hướng đến khách hàng, thân thiện với người sử dụng và đầy đủ tính năng cho các gia đình ở châu âu thông qua đối tác SEAS-NVE, công ty năng lượng do khách hàng sở hữu lớn nhất Đan Mạch.

Điều làm nền sự khác biệt trong các sản phẩm của Panasonic là cách hãng liền hệ với khách hàng bằng trực giác, phi kỹ thuật, vui nhộn, có thẩm mỹ và dễ tuỳ chỉnh, vượt qua tiều chuẩn của ngành về những con số và sơ đồ.

Hướng tới một xã hội thải cácbon thấp, châu âu đã có nhiều hoạt động hơn trong việc thử nghiệm và thương mại hoá trong các lĩnh vực liền quan đến hệ thống HEMS như máy đo thông minh và mạng lưới điện thông minh.

Với cốt lõi của hệ thống HEMS, Panasonic tiếp tục thúc đẩy việc kinh doanh giải pháp toàn diện về năng lượng và môi trường trong những dự án thí điểm được triển khai bởi các công ty tiện ích ở châu âu.

PV