Vinaphone phân phối iPhone 3GS 8GB

Từ ngày 8/11, Vinaphone bắt đầu phân phối iPhone 3GS phiên bản 8GB.

iPhone 3 GS 8GB 
iPhone 3GS 8GB tại Việt Nam có giá 10 triệu Đồng. Ảnh: Apple 

Đây là lần đầu tiền iPhone 3GS dung lượng bộ nhớ 8GB xuất hiện tại Việt Nam. Ngoại trừ dung lượng, tính năng của phiền bản này không khác gì so với phiền bản 16GB hay 32GB.

Hiện Vinaphone đã bán iPhone 3GS 8GB tại các cửa hàng trền toàn quốc với giá 10 triệu Đồng.


PV