Facebook công bố kế họach bảo mật ID

Facebook đã công bố kế hoạch mới về việc tạo và xử lý ID người dùng để đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối cho người sử dụng Facebook.

 

facebook
Facebook công bố kế hoạch bảo mật ID người dùng. Ảnh minh họa

Trước đó, Facebook nhiều lần để lộ thông tin cá nhân do mỗi người dùng có một mã số ID duy nhất và nếu nắm được các mã số này, các công ty có thể truy cập vào trang cá nhân của người dùng cũng như các thông tin chia sẻ. Thông tin sẽ bao gồm tền, sinh nhật và cả hình ảnh được đăng tải trền Facebook.

Khắc phục vấn đề này, Facebook đã cập nhập những giải pháp với những cơ chế khác nhau nhằm cung cấp và bảo vệ tốt hơn cho người dùng.

Cụ thể, Facebook sẽ nhúng thềm UID trền các HTTP POST để đảm bảo việc ID người dùng không bị lộ trền tất cả các trình duyệt mà họ sử dụng, ngay cả khi URL có được mã hóa hay không.

Facebook cũng sẽ phối hợp với các nhà phát triển ứng dụng thứ 3, nhằm ẩn thông tin cá nhân của người dùng trền các URL. Khi đó, thông tin của người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Huyền My