Symbian sẽ không còn là nền tảng mã nguồn mở

Symbian Foundation sẽ đóng cửa trang web cung cấp mã nguồn mở miễn phí cho các phiên bản của hệ điều hành Symbian kể từ ngày 17/12 tới.


Symbian  
Symbian sẽ không còn là nền tảng mã nguồn mở?

Theo đó, toàn bộ mã nguồn mở của Symbian bao gồm cả 2 phiền bản Symbian^3 và Symbian^4, các bản vá cũng như những thông tin về hệ điều hành này đều không còn được cung cấp thông qua website. Những người sử dụng muốn sở hữu các mã nguồn đó sẽ phải trả phí để nhận được các bản sao của mã nguồn được lưu trong các thiết bị lưu trữ như đĩa DVD hoặc USB.

Như thông tin đã công bố, ngày 8/11, Nokia sẽ tiếp quản việc phát triển hệ điều hành Symbian từ tay của Symbian Foundation và tổ chức này chỉ giữ lại quyền sáng chế của nền tảng này. Việc đóng cửa trang web lưu trữ mã nguồn mở cùng với trang web của các nhà phát triển, blog và website chia sẻ ý tưởng chính là một phần của quá trình chuyển giao.

Tuy nhiền, thay vì sử dụng các kềnh thông tin trền, Symbian Foundation vẫn có thể tìm các kềnh phân phối khác để phân phối mã nguồn mở, bộ dụng cụ phát triển, wiki, cơ sở dữ liệu và tài liệu tham chiếu hiện đang được lưu trữ trực tiếp tại các địa chỉ trền. Lựa chọn khả thi nhất là “vận chuyển” thông tin qua đĩa DVD hoặc USB và Symbian Foundation sẽ tính phí vận chuyển các thiết bị lưu trữ này đối với những ai có nhu cầu.

Sự thay đổi này và việc chuyển giao quyền phát triển cho Nokia được xem là sẽ có tác động không có lợi cho các nhà phát triển đã có đóng góp cho sự phát triển của hệ điều hành Symbian. Và như vậy, Symbian đã chính thức đánh dấu chấm hết cho danh nghĩa "nền tảng mở" của mình.

Trường Giang