Chrome: Trình duyệt phát triển nhanh nhất

Net Applications công bố, tính đến hết tháng 11/2010, Google Chrome đã chiếm 9,27% thị phần trình duyệt toàn cầu và được coi là trình duyệt phát triển nhanh nhất hiện nay.


Chrome 
Chrome chiếm gần 10% thị phần trình duyệt. Theo Net Applications

Thị phần trình duyệt Internet Explorer của Microsoft giảm xuống còn 58.41%, Mozilla Firefox là 22.81% , Safari chiếm 5.57% thị phần.

Đáng chú nhất là sự tăng trưởng của Google Chrome bởi đây là mức tăng trưởng cao nhất hàng tháng của trình duyệt này. Yếu tố quan trọng góp phần vào đó chính là nhờ phiền bản Chrome 7.0 của Google đã thay thế gần như là hoàn toàn cho phiền bản 6.0.

Google cũng đã ra mắt phiền bản Chrome 8 mới, cho phép đọc file PDF trực tiếp, sửa 800 lỗi có trền các phiền bản trước và tăng cường độ ổn định.

Người dùng có thể cài đặt thông qua tính năng update trền trình duyệt hoặc tại trang chủ của Chrome.

Huyền My