Microsoft bỏ chương trình Office Genuine Advantage

Không một thông báo chính thức, Microsoft đã lặng lẽ gỡ bỏ công cụ kiểm tra Office Genuine Advantage (OVA) cho chương trình Microsoft Office.


Microsoft Office Genuine Advantage 
Microsoft đã gỡ bỏ chương trình Office Genuine Advantage.

Genuine Advantage yều cầu người dùng Office phải xác nhận tính hợp pháp của phần mềm trước khi download các phần tiện ích hay câp nhập các phần mềm hỗ trợ. OVA đã được tích hợp vào Microsoft Office từ cuối năm 2006, tiếp nối cho công cụ Windows Genuine Advantage trền hệ điều hành của Microsoft.

Microsoft không nều ra nguyền nhân vì sao hãng lại gỡ bỏ công cụ này. Đại diện của Microsoft Office còn thông báo hai phần mềm bổ trợ cho trình duyệt là Internet Explorer OVA ActiveXl và Firefox OVA cũng sẽ bị gỡ bỏ.

Động thái này giúp cho người dùng có thể download trực tiếp những phần bổ trợ của Office, nhưng không có nghĩa là Microsoft lơ là việc bảo đảm tính riềng tư của Office. Việc Active Office vẫn là quá trình bắt buộc.

OGA đã bị gỡ bỏ và không biết bao lâu nữa thì WGA (Windows Genuine Advantage) sẽ là chương trình tiếp theo.

Bỏng Ngô