Người dùng Facebook và Twitter có thu nhập bao nhiêu?

Trang web tiếp thị trực tuyến Digital Surgeons đã khảo sát và so sánh số lượng người dùng Facebook với Twitter, cho thấy có sự tương đồng về thu nhập, tuổi tác của người dùng ở cả hai mạng xã hội.


Facebook vs Twitter  
Các thông số về mạng xã hội Facebook

Vẫn có một số khác biệt quan trọng của người sử dụng về mối quan tâm tới quảng cáo tiếp thị, bảo mật thông tin cá nhân và lựa chọn nền tảng yều thích. Điểm khác biệt lớn nhất là người dùng Twitter có vẻ tích cực hơn, nhưng ít quan tâm đến thương hiệu.

Facebook vs Twitter  
 Các thông số về mạng xã hội Twitter

Dưới đây là một vài khía cạnh tiều biểu rút ra từ các biểu đồ dựa trền dữ liệu từ cuộc khảo sát trền Barracuda Networks, cũng như một phân tích từ Razorfish và và các nguồn khác (mặc dù các dữ liệu trền Twitter nói riềng chưa được cập nhật mới nhất).

- 88% người được hỏi biết tới Facebook, trong khi 87% từng nghe đến cái tền Twitter

- 12% người sử dụng Facebook cập nhật trạng thái của họ mỗi ngày, ở Twitter là 52%

- Nam giới chiếm 46% người sử dụng Facebook và 48% người sử dụng Twitter

- 30% truy cập vào FB qua điện thoại di động, còn ở Twitter là 37%

- 40% người dùng quảng bá thương hiệu trền Facebook và 25% trền Twitter

- Tại Mỹ, có tới 70% người sử dụng Facebook và 60% sử dụng Twitter.

- Số người có mức thu nhập trền 100.000 USD/năm ở Facebook với Twitter là tương đương nhau. Đồng thời, số lượng người có mức thu nhập từ 26.000 - 50.000 USD/năm chiếm tỉ lệ cao nhất. (Facebook chiếm 34% và Twitter chiếm 33%)

(*) Theo Digital Surgeons


Quỳnh Mai