APC công bố nghiên cứu quản trị nguồn và làm mát cho TTDL

APC thuộc tập đoàn Schneider Electric vừa công bố nghiên cứu quản trị nguồn và làm mát cho các Trung tâm dữ liệu (TTDL).APC
Hệ thống quản trị nguồn và làm mát cho TTDL

Theo đó, các yếu tố quan trọng là: Cung cấp khả năng dự báo chính xác và cung cấp công suất thích hợp để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Các mô hình được mô tả trong nghiền cứu xác định nhu cầu và khả năng cung cấp nguồn và làm mát cấp độ rack theo 4 hướng quan trọng:

- Tối ưu hóa nhu cầu tiềm năng theo cấu hình;
- Nhu cầu thực tế hiện tại;
- Tiềm năng cung cấp theo cấu hình;
- Thực tế cung cấp hiện tại.

Quản trị công suất là một phần thiết yếu của quy hoạch hiệu quả và hoạt động của các TTDL. Nghiền cứu của APC cho thấy, sự cần thiết quản trị công suất gia tăng cùng với sự phát triển của mật độ, kích thước và độ phức tạp của TTDL.

Có thể thấy rằng, quản trị công suất không phụ thuộc vào thông tin chi tiết về các thiết bị CNTT ở cấp độ rack hay nỗ lực duy trì và thực hiện, mà đã trở thành cả một hệ thống quản lý truyền thống chi tiết trong khi vẫn cung cấp phần lớn các lợi ích trọng điểm.

Nếu quản trị năng lượng được thực hiện như mô tả trong nghiền cứu này, nó có thể cung cấp thông tin quan trọng về TTDL, điều không thể có được nếu sử dụng hệ thống giám sát truyền thống.

PV