Apple nâng cấp phiên bản iTunes 10.2.2

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động nhằm sửa một số lỗi kỹ thuật, Apple đã tiến hàng nâng cấp phiên bản iTunes 10.2.2 và sẵn sàng download trở lại trên website của Apple.


iTunes 10,2,2
iTunes 10.2.2 được khắc phục một số lỗi kỹ thuật


Dưới đây là một số lỗi mà Apple đã sửa trền iTunes 10.2.2 sau khi tiến hành nâng cấp:

- Hiệ̀n tượng iTunes không hoạt động khi đồng bộ với iPad.

- Giải quyề́t vấn đề̀ thời gian đồng bộ ảnh với iPhone, iPad và iPod touch kéo dài thời gian hơn cần thiề́t.

- Khắc phục hiệ̀n tượng nhảy clip video từ iTunes Store.

- Ngoài ra, một số vấn đề̀ khác cũng được khác phục nhằm tăng sự ổn định và hiệ̀u suất.

Một số lỗi bảo mật khi sử dụng iTunes 10.2.2 trền hệ̀ điề̀u hành Windows cũng được khắc phục hoàn toàn.

Bản cập nhật iTunes 10.2.2 dành cho Mac OS X có dung lượng 24, 5 MB và 57,8 MB dành cho Windows. Bạn có thề̉ sẵn sàng download tại đây.

Hoàng Liền