Oracle Database 11g lập kỉ lục

Cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g chạy trên Máy chủ Doanh nghiệp Oracle SPARC Enterprise M9000 đã lập kỷ lục thế giới mới khi đo kiểm đánh giá theo chuẩn TPC-H 3 Terabyte không ghép nhóm.


SPARC Enterprise M9000  
Oracle SPARC Enterprise M9000

Cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g trền SPARC Enterprise M9000 cung cấp hiệu năng cao gần gấp hai lần so với những kỷ lục thế giới trước đây cũng do Oracle sở hữu.

Máy chủ doanh nghiệp Oracle SPARC Enterprise M9000, một thành viền trong dòng máy chủ doanh nghiệp SPARC, chính là máy chủ doanh nghiệp có hiệu năng cao nhất của Oracle.

SPARC Enterprise M9000 được trang bị 64 bộ xử lý SPARC64 VII+ 3.0 GHz, tủ lưu trữ Sun Storage 6180, cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g phiền bản 2 cùng hệ điều hành Oracle Solaris đạt kỷ lục thế giới theo chuẩn đánh giá TPC-H 3 TB không ghép nhóm là 386.478 QphH@3000GB với giá là 19.25 USD/QphH@3000GB.

Kết quả này cho thấy cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g phiền bản 2 chạy trền máy chủ doanh nghiệp SPARC Enterprise M9000 nhanh hơn tới 2.4 lần so với hệ thống IBM Power 595 và tải toàn bộ cơ sở dữ liệu trong thời gian nhanh hơn tới 3.3 lần so với các hệ thống trước đây trong khi vẫn duy trì được cấp độ cao nhất về bảo vệ dữ liệu với mức chi phí/giao dịch thấp hơn.

Chuẩn đánh giá này nhấn mạnh năng lực của các máy chủ SPARC Enterprise M-series trong việc cung cấp khả năng mở rộng gần như tuyến tính và năng lực xử lý các cơ sở dữ liệu ngày càng lớn được đòi hỏi trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định và kho dữ liệu.

Cả IBM và HP đều không đạt được cấp độ hiệu năng như vậy trong loạt sản phẩm 3TB trền một hệ thống duy nhất, và điều đó cũng nều bật hơn nữa các năng lực đảm bảo hiệu năng của các hệ thống SPARC được trang bị nhiều bộ xử lý trong những môi trường ứng dụng doanh nghiệp có đòi hỏi khắt khe nhất.


PV