Amdocs: Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường ngày càng quan trọng

Theo khảo sát mới nhất của Amdocs, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường ngày càng có ý nghĩa quan trọng hơn, ảnh hưởng lớn đến thành/bại của dịch vụ.

Amdocs 
Amdocs: Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường ngày càng quan trọng

Amdocs đã tiến hành một khảo sát độc lập để đánh giá xu thế về thời gian đưa sản phẩm ra thị trường trong ba năm vừa qua và tìm hiểu tác động đến hoạt động kinh doanh cũng như tầm quan trọng của thời gian đưa sản phẩm ra thị trường đối với các nhà cung cấp dịch vụ.

Theo đó, 70% số nhà cung cấp dịch vụ được khảo sát cho biết thời gian đưa sản phẩm ra thị trường có ý nghĩa rất quan trọng, tăng từ con số 59% vào năm 2008. Mặc dù có sự gia tăng về tầm quan trọng như vậy, cuộc khảo sát vẫn thấy rằng chỉ mới có một mức độ cải thiện rất nhỏ về thời gian đưa sản phẩm ra thị trường trung bình đối với các sản phẩm mới trong giai đoạn từ 2008 đến 2011.

Trền thực tế, số nhà cung cấp dịch vụ có thể đưa một sản phẩm ra thị trường trong vòng 6 tháng đã giảm đi; năm 2008, 67% số nhà cung cấp dịch vụ cho biết họ mất 6 tháng hoặc nhanh hơn để đưa một sản phẩm mới ra thị trường, trong khi con số hiện nay chỉ là 65%.

Kết quả khảo sát còn cho thấy, có nhiều yếu tố cản trở thời gian đưa sản phẩm ra thị trường như nhu cầu ngày càng cao về hỗ trợ các dịch vụ từ bền thứ ba, độ phức tạp của môi trường công nghệ hay sự kém linh hoạt của các hệ thống và quy trình hiện tại.

Thời gian đưa sản phẩm ra thị trường có ảnh hưởng tới doanh số. Những nhà cung cấp dịch vụ không thành công trong việc rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường sẽ phải đối mặt với tình trạng thuề bao rời mạng và bỏ lỡ các cơ hội doanh thu.

PV