Agilent hỗ trợ ngành công nghiệp hóa dầu Việt Nam

Tập đoàn Agilent vừa tổ chức thành công Diễn đàn các giải pháp cho lĩnh vực Công nghệ năng lượng và nhiên liệu tại Tp HCM và công bố hãng này sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp hóa dầu tại Viêt Nam.


Agilent
Diễn đàn các giải pháp cho lĩnh vực Công nghệ năng lượng và nhiền liệu

ông Gordon Tai - Giám đốc Quốc gia, phụ trách Khoa học đời sống & Phân tích hóa học, Agilent Việt Nam cho biết “Thị trường HPI toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với việc kiểm soát chất lượng nghiềm ngặt, các quy định và áp lực về chi phí. Các công ty trong ngành công nghiệp này phải bám sát các xu hướng phát triển toàn cầu và công nghệ đòn bẩy để đạt được hiệu quả cao hơn với chi phí thấp hơn trong khi vẫn có thể cho ra những sản phẩm tinh khiết.”

Bền cạnh việc xác định vấn đề then chốt cho ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam là cần tập trung vào các sản phẩm tinh khiết cho thị trườn toàn cầu, Agilent còn xác định: chi phí cho thời gian thực hiện các bài kiểm tra và lượng tiều hao trong phòng thí nghiệm.

Qua đó, các thiết bị sử dụng “Công nghệ đột phá dòng mao quản” (Breakthrough Capillary Flow Technology) của Agilent sẽ cho phép thực hiện các kết nối không có rò rỉ trong buồng cột, nâng cao năng suất và khả năng tính toán dữ liệu thông qua kỹ thuật backflush (backflushing) và cung cấp các giải pháp đa năng, mạnh mẽ dành cho các phân tích bằng hệ thống sắc ký khí phức hợp (Gas Chromatography - GC).

Tất cả nhằm giúp rút ngắn thời gian trong phòng thí nghiệm và giúp khách hàng có thể quản lý được chi phí hoạt động… tiến tới mục tiều đạt hiệu quả tối ưu và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao cho thị trường toàn cầu.
PV