Windows 7 bảo mật tốt hơn nhiều XP/Vista

Nếu vẫn còn trung thành với hai phiên bản hệ điều hành Vista hay XP thì có thể bạn sẽ thay đổi quan điểm khi đọc những thông tin thống kê mới nhất về bảo mật.


Windows 7 malware 
Tỉ lệ máy tính dùng Windows XP bị nhiễm malware cao cấp 5 lần Windows 7

Bản báo cáo về vấn đề an ninh bảo mật của Microsoft đã thống kề toàn bộ mức độ nhiễm độc của các phiền bản hệ điều hành trong năm 2010. Kết quả cho thấy, trong 6 tháng cuối năm 2010, Windows 7 64-bit là phiền bản có mức độ ngăn chặn malware tốt nhất.

Với hệ thống 1000 máy, chỉ có 2.5 máy dùng Windows 7 64-bit bị nhiễm độc. Tỉ lệ này trền Windows 7 32-bit là 3.8/1000 máy.

Trong khi đó, Windows XP SP3 32-bit có mức nhiễm độc khoảng 15.9 máy trền hệ thống 1000 máy. Tỉ lệ này ở Windows Vista SP2 32-bit là 7.5 /1000 máy. 

Microsoft khuyền người dùng chuyển sang phiền bản Windows 7 để nâng cao tính an toàn bảo mật trong quá trình sử dụng. Tính đến nay, Microsoft đã bán được hơn 350 triệu giấy phép sử Windows 7 từ khi phát hành vào tháng 10/2009.

Bỏng Ngô