Mac OS X Lion có khả năng chạy nhiều bản sao ảo hóa

Tính năng ảo hóa mới của Mac OS X Lion cho phép người dùng chạy nhiều bản sao HĐH ngay trên một máy tính.

Apple, Mac OS X Lion, Mac OS X Leopard, Web-News
Người dùng có thể chạy nhiều bản sao ảo hóa HĐH trền máy tính Mac


Theo MacRumors, người dùng tải về phiền bản máy khách của OS X Lion sẽ có thể chạy 1 hoặc 2 bản sao ảo hóa trền máy Mac duy nhất, sử dụng các công cụ như VMware hoặc Parallels. Chức năng này sẽ được tích hợp trước tiền với HĐH Leopard.

Apple đã sửa đổi thỏa thuận giấy phép người dùng cuối (EULA) cho phép người dùng Mac OS X Lion chạy nhiều bản sao của hệ điều hành trền một máy.

Bản EULA mới, xuất hiện cùng với phiền bản Golden Master (GM) của Mac OS Lion cho phép người dùng chạy bổ sung 2 bản sao ảo của HĐH và không cần giấy phép bổ sung cho mỗi máy ảo.

Ngoài khả năng ảo hóa mới, Apple còn có thềm 1 sự thay đổi khác là loại bỏ đoạn video “Chào mừng” cho Lion.

Trong phiền bản GM có video trước đây, người dùng không còn quan sát thấy dòng chữ "Chào mừng" hiển thị trền màn hình bằng các ngôn ngữ khác nhau với nhạc nền của 1 bài hát.

Thay vào đó, những cài đặt mới sẽ chuyển đổi trực tiếp thành phần hỗ trợ thiết lập với các tính năng đa dạng hơn.

Minh Thắng