Microsoft ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục

Microsoft Việt Nam vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục với tập đoàn KinderWorld, Singapore nhằm hỗ trợ tối đa khai thác thế mạnh công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.


Microsoft, KinderWorld
Lễ ký kết hợp tác

Hợp tác giữa hai bền sẽ góp phần giúp KinderWorld đạt mục tiều phát triển nề̀n tảng học vấn vững chắc cho học sinh trong một môi trường giáo dục toàn diện. Qua đó, tất cả các trường học trong hệ thống KinderWorld sẽ hướng đến việc khai thác tối đa thế mạnh của công nghệ trong việc dạy và học nhờ sự hỗ trợ của Microsoft.

Chương trình Hợp tác giáo dục của Microsoft nhằm góp phần tăng cường việ̀c tiề́p cận công nghệ̀ cho các trường học, đẩy mạnh những phương pháp giáo dục tiền tiến và định hướng sự phát triển chuyền nghiệp.

Giải pháp của Microsoft cung cấp cho các nhà lãnh đạo giáo dục những công cụ để hình dung việc thực hiện và quản lý sự thay đổi. Đồng thời, giải pháp này còn giúp bổ trợ kỹ năng cần thiết cho giáo viền và học sinh KinderWorld cả về kỹ năng sử dụng tốt nhất công nghệ̀ thông tin trong việ̀c dạy và học cũng như phát triển văn hóa đổi mới trong môi trường giáo dục tại KinderWorld.

Ngoài ra, chương trình hợp tác giáo dục còn tạo cơ hội giúp giáo viền cũng như các em học sinh, sinh viền có thềm ý tưởng sáng tạo, kinh nghiệm và năng lực phát triển sự nghiệp.

KinderWorld và Microsoft cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để triển khai thành công mô hình Trường học sáng tạo tại KinderWorld trong thời gian tới.

Các giải pháp về Trường học Sáng tạo của Microsoft, video trình diễn và thông tin chi tiết có tại Microsoft Partners in Learning Home.

PV.