Phát hành Google Maps nền web cho Android và iOS

Nhằm tăng thêm trải nghiệm cho người dùng, Google đã bổ sung thêm dịch vụ bản đồ trực tuyến Google Maps trên nền web cho các thiết bị di động Android và iOS.


Google Maps 
Phiền bản Google Maps nền web cho Android và iOS có đầy đủ tính năng như phiền bản cho máy tính

Trước đó, Google đã phát triển ứng dụng bản đồ riềng cho 2 hệ điều hành Android và iOS. Google Maps phiền bản bổ sung trền nền web của cho các thiết bị nền tảng này, bao gồm cả tablet và smartphone.

Người dùng không cần cài đặt ứng dụng mà vẫn có thể xem bản độ trực tuyển tại địa chỉ www.maps.google.com. Phiền bản này có đầy đủ những tính năng tương tự như phiền bản cho máy tính như tìm kiếm vị trí, tìm đường đi, đánh dấu địa điểm…

Dưới đây là một số tính năng đáng chú ý của dịch vụ Google Maps trền nền web:

• Xem vị trí hiện tại của người sử dụng
• Tìm kiếm vị trí lân cận với những gợi ý nhất định
• Tìm các địa điểm phổ biến và các địa điểm trung chuyển giao thông
• Hỗ trợ tìm đường đi cho các phương tiện khác nhau như ô tô, xe máy, xe đạp…
• Xem hình ảnh vẽ và hình ảnh chụp từ vệ tinh
• Đăng nhập tài khoản Google để cập nhật địa điểm
• Xem hình ảnh đã được người dùng đánh dấu từ trước


Tiểu Lạc