Amdocs công bố kết quả khảo sát mới

Cuộc khảo sát mới đây của Amdocs cho thấy có sự tăng cường hoạt động chuyển đổi OSS khi 70% số nhà cung cấp dịch vụ đang nỗ lực để có được những lợi ích hoạt động, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng


Amdocs 
Amdocs công bố kết quả khảo sát mới

Amdocs, nhà cung cấp hàng đầu các hệ thống trải nghiệm khách hàng, đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát toàn cầu trong đó nều bật các nhân tố đang thúc đẩy hoạt động chuyển đổi hệ thống OSS (operational support systems - hệ thống hỗ trợ hoạt động), các khuynh hướng chuyển đổi khác nhau được sử dụng và những tiến bộ đã đạt được đến thời điểm này.

Amdocs tài trợ cuộc khảo sát các nhà cung cấp dịch vụ trền toàn thế giới để đưa ra đánh giá “hiện trạng trong ngành”.

Cuộc khảo sát cũng được thiết kế để giúp các nhà cung cấp dịch vụ phân tích hiện trạng của các chương trình chuyển đổi OSS của họ so với các nhà cung cấp dịch vụ khác.

“Cuộc khảo sát toàn cầu này đã xác định được ba mô hình nhà cung cấp dịch vụ chính: nhà cung cấp dịch vụ tập trung vào hoạt động (hướng tới nâng cao hiệu suất hoạt động), nhà cung cấp dịch vụ tập trung vào thương mại (có dự định tạo các luồng doanh thu mới và các sản phẩm đa dạng) và nhà cung cấp dịch vụ tập trung vào khách hàng (được định hướng bởi hoạt động lấy khách hàng làm trung tâm và cá nhân hóa),” bà Teresa Cottam, giám đốc nghiền cứu và xuất bản của Telesperience phát biểu “Dù một nhà cung cấp dịch vụ đã được xác định thuộc về mô hình nào thì, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đều có một nhu cầu mạnh mẽ về chuyển đổi -- ngay từ bây giờ.”

Khảo sát về chuyển đổi OSS của Amdocs được thực hiện từ tháng 4-5 năm 2011 bởi hãng phân tích thị trường của Anh là Telesperience, trong đó khảo sát các nhà cung cấp dịch vụ tại các khu vực Bắc Mỹ, Ca-ri-bề và Mỹ La tinh, Trung Đông và Châu Phi, Châu âu và Châu á, bao gồm cả Châu Đại Dương.

Toàn bộ nội dung báo cáo có thể được tải về tại đây http://www.osstransformation.com/Consolidation.aspx.

PV