Microsoft giới thiệu các giải pháp cho doanh nghiệp

Các giải pháp của hãng phần mềm lớn nhất thế giới dành cho cho doanh nghiệp Việt Nam.


Software_news, Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft System Center, Microsoft ForeFront.
Microsoft giới thiệu các giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam

 
Microsoft sẽ khai mạc hội thảo nhằm giới thiệu về các bộ giải pháp dành cho khối doanh nghiệp trong hai ngày 15 và 16/6/2011 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Microsoft ưu tiền tập trung giới thiệu các bộ giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ, vận hành, quản lý cho các doanh nghiệp và tổ chức trong xu hướng hiện đại.

Các bộ giải pháp của Microsoft được giới thiệu tại hội thảo bao gồm các giải pháp về tối ưu hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bộ giải pháp ảo hóa  Hyper-V, an toàn an ninh mạng cho doanh nghiệp, bộ giải pháp về truyền thông hợp nhất, các giải pháp về ERP và CRM thuộc bộ giải pháp Microsoft Dynamics.

Tham khảo thềm thông tin chi tiết về các giải pháp của Microsoft tại các địa chỉ sau:

http://www.microsoft.com/vietnam/cloud

http://www.microsoft.com/vietnam/infrastructure/

http://www.microsoft.com/vietnam/dynamics
PV