Trend Micro Deep Security: Giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp

Deep Security của Trend Micro là giải pháp chống mã độc được thiết kế cho môi trường ảo hóa giúp bảo vệ cho hệ thống của các trung tâm dữ liệu.

 

Software_news, Trend Micro, Deep Security , virut, bảo mật
Giải pháp bảo mật Deep Security của Trend Micro.


Trend Microcông bố giải pháp Deep Security đã vượt qua kiểm nghiệm Clear Choice Test, do tạp chí Network World thực hiện.

Deep Security là giải pháp bảo mật trền nền tảng ảo hóa đã được thử nghiệm ở 4 lĩnh vực bao gồm báo cáo, quản lý máy chủ, kiểm soát chính sách và quản lý người sử dụng.

Giao diện dạng Dashboard của Deep Security cho thấy toàn bộ các thông tin liền quan đến các máy ảo, phương thức bảo vệ nào được cài đặt và có những cảnh báo nào được đưa ra.

Giải pháp Deep Security của Trend Micro giúp bảo vệ cho hệ thống của các trung tâm dữ liệu - từ việc bảo vệ các máy tính ảo hóa đến máy chủ đám mây, dù là ảo hóa hay vật lý.

Hệ thống bảo vệ của Deep Security là giải pháp an toàn thông tin cho datacenter kết hợp các tính năng phát hiện và ngăn chặn (IDS/IPS), tường lửa, kiểm soát tính toàn vẹn, kiểm soát truy cập.

Khả năng chống mã độc để bảo vệ hệ thống chống lại sự xâm phạm dữ liệu và đảm bảo hoạt động kinh doanh. Giải pháp quản trị tập trung này cũng hỗ trợ việc tương thích với các quy định và tiều chuẩn quan trọng như PCI, FISMA and HIPAA. 

PV