Microsoft phát hành bản cập nhật Internet Explorer 9.0.1

Phiên bản cập nhật trình duyệt Internet Explorer 9.0.1 với tên mã K2530548 của Microsoft đã khắc phục 11 lỗ hổng bảo mật cho các phiên bản từ IE 6 đến IE 9.

 

Microsoft Internet Explorer 9.0.1 
Bản cập nhật Internet Explorer 9.0.1 vá 11 lỗ hổng bảo mật của các phiền bản trước đó.

7 lỗ hổng nghiềm được xếp vào hàng quan trọng nhất trong số này có thể cho phép tin tặc công thực thi mã từ xa nếu như người dùng xem một trang web thiết kế riềng dành cho Internet Explorer có chứa mã độc.

Ngay sau đó, tin tặc sẽ chiếm quyền điều khiển máy tính và đánh cắp các tài khoản của người sử dụng. Người dùng tài khoản user sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với tài khoản quản trị.

Bản cập nhật Internet Explorer 9.0.1 sẽ vá các lỗ hổng này bằng cách chỉnh sửa cách Internet Explorer thực thi các thiết lập nội dung được cung cấp bởi Web server, xử lý HTML sanitization thay thế bằng toStaticHTML, xử lý các object trong bộ nhớ, và xử lý script trong quá trình hoạt động.

Theo Microsoft, bản cập nhật này sẽ sự động cài đặt vào máy thông qua chế độ Automactic Update của Windows.

Nếu không bật tính năng Windows Update, người dùng có thể tài file về và cài đặt cho các phiền bản từ IE6 đến IE9 tại đây.

Tiểu Lạc