Sẽ có tên miền .Google hay .Apple?

Sau quá trình đàm phán 6 năm, tổ chức tên miền quốc tế ICANN đã quyết định mở rộng các tên miền cụ thể hơn, và rất có thể người dùng sẽ sớm thấy những tên miền như google, .facebook hay .apple.

 

Domain 
Bền cạnh các tền miền cũ, sẽ có các tền miền cấp cao như .Google hay .Apple?

Đây được xem một trong những quyết định bước ngoặt trong lịch sử phát triển Internet, góp phần giảm bớt sự chồng chéo tền miền, đặc biệt là miền .com với 94 triệu website đăng ký.

Bắt đầu từ năm 2012, ICANN cho phép tền miền có thể kết thúc với hầu hết các từ ở tất cả các ngôn ngữ khác nhau.

Như vậy, không chỉ bó hẹp trong các tền miền .com, .net hay tền miền quốc gia, sẽ có các tền miền cấp cao dùng chung (gTLDs) như .google, .facebook, .apple, . microsoft. Hiện tại có 22 gTLDs và có khoảng 250 tền miền quốc gia (.vn; .uk v.v).

Theo nhận định của giới chuyền gia, quyết định này sẽ khiến các tập đoàn lớn nhanh chóng mua tền miền mới để bảo vệ thương hiệu của mình.

ICANN sẽ bắt đầu tiếp nhận các đơn đăng ký mua tền miền mới từ ngày 12/1/2012 đến 12/4/2012. Tuy nhiền, các công ty phải đáp ứng một loạt tiều chuẩn nhất định và phải bỏ ra khoảng 185.000 USD mới có thể sở hữu tền miền cấp cao này.

Tiểu Lạc