Amdocs - Nhà cung cấp giải pháp viễn thông BSS của năm

Đây là lần thứ 2 Amdocs là “nhà cung cấp giải pháp viễn thông BSS của năm”. Vinh dự này nằm trong các Giải thưởng ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông) châu Á-Thái Bình Dương của Frost & Sullivan tại diễn đàn Amdocs 2011 Asia Pacific InTouch Business Forum (Singapore).

 

Amdocs 
Giải thưởng ICT châu á Thái Bình Dương của Frost & Sullivan

Giải thưởng này công nhận thành tích kinh doanh nổi trội trong năm 2010 với các tiều chuẩn đánh giá chính là mức tăng trưởng doanh thu, danh mục đầu tư đa dạng và cải tiến sản phẩm và được quyết định bởi hội đồng đánh giá bao gồm các nhà quản lý cấp cao trong ngành và các nhà phân tích của Frost & Sullivan.

“Chúng tôi tự hào được trao cho Amdocs giải thưởng này bởi những thành tích của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu rất đa dạng trong khu vực châu á Thái Bình Dương, nơi có nhiều thị trường ở các mức độ phát triển khác nhau”, ông Nitin Bhat, Tổng giám đốc và Phó Chủ tịch cấp cao của Frost & Sullivan cho biết.

Amdocs đã hoạt động tại khu vực châu á Thái Bình Dương trong hơn 12 năm qua. Khách hàng về BSS của Amdocs tại khu vực này bao gồm Công ty Viễn thông Liền tỉnh (VTN) tại Việt Nam, Globe Philippines, China Mobile và True Corporation.

PV